• Барилгын материалын үнэ нэмэгдсэн тул ирэх онд барих …

  Jul · Барилгын материалын үнэ нэмэгдсэн тул ирэх онд барих барилгын төсөв ₮ тэрбумаар нэмэгджээ Барилга хот байгуулалтын яамнаас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж буй барилгын төсөвт

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Сангийн сайд Барилга хот байгуулалтын сайдын …

  барилга байгууламжийн норм нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг төсвийн жишиг үнэлгээ үнийн индексийг батлах зарлах

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Барилгын салбарын нэгдсэн систем

  Хурлын дугаар Хурлын огноо Агуулга Үүсгэсэн огноо -- Төсвийн суурь нормд хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг нормын үзүүлэлтийг тусгах тооцооны аргачлал (БНбД ---ын нэмэлт) шинээр боловсруулах ажил

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • ОЛОН ТӨРЛИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГА БА …

  Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" БНбД -- -ийг дүгээр хавсралтаар "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД -- -ийг дугаар хавсралтаар -р …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

  БХБСайдын оны тоот тушаалаар батлагдсан Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд харьцуулсан он НЭГ БАРИЛГЫН ТӨРӨЛ Орон сууцны барилга Иргэний

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • ЗӨВЛӨГӨӨ Амины орон сууцаа зөв төлөвлөх нь …

  Feb · Байршил зөв төлөвлөлт маш чухал Амины орон сууцны байршлаас тухайн барилгын суурь зоорийн хийц бүтээц үнэ өртөг ихээхэн хамаарна Буурь хөрснийхөө шинж чанарт нь нийцсэн …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

  Барилга байгууламж барих ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ Үүнд энэ журмын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан зөвшөөрөл олгохыг

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Жишиг үнэ норм норматив аргачлал батлах тухай …

  ЖИШИГ ҮНЭ НОРМ НОРМАТИВ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ БХБС-ын оны дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсныг тусгав Барилга архитектур техник …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА

  УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ xiii Сургуулийн спорт заалны барилга Баян Өлгий Булган сум дүгээр баг ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

  Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртөг тодорхойлох Обьектын төсвийн тооцоо Обьектын төсвийн тооцоог -р хавсралтанд үзүүлсэн загвар №-ын дагуу хийнэ

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

  Барилга байгууламжийн буурь суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм Барилга байгууламжийн бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах Барилгын доторхи усан хангамж ариутгах татуурга БНбД --

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Архитектур нь статик байх ёстой юу Кинетик барилга …

  May · Кинетик барилга байгууламжийн боломжууд Олон архитекторууд статик буюу хөдөлгөөнгүй барилгын хэлбэр өнгө фасад элементүүдийг хувирган хөдөлгөөнтэй мэдрэмжийг бий болгох аргыг

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга Энэ хуулийг …

  барилга байгууламжийн норм нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг төсвийн жишиг үнэлгээ үнийн индексийг …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Барилгын салбарын төсөв үнэ бүрдэлтийн …

  Jul · Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарт төсөв үнэ бүрдлийн гаруй норматив баримт бичиг хэрэглэгдэж байна Үүнд Барилга сантехник цахилгаан угсралт барилга засварын ажлын …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ БНбД -- -- --

  Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" БНбД -- -ийг дүгээр хавсралтаар "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД -- -ийг дугаар хавсралтаар -р хавсралтыг БХБС-ын оны дугаар тушаалаар

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

  Хэрэглэх хүрээ Энэ барилгын дүрэм нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан төлөвлөлтийн онцлог шаардлагуудыг тодорхойлсон бөгөөд "Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилт" БНбД --

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Барилгын төсөвт өртгийн бүрдэл ба түүнд нөлөөлөх хүчин …

  Барилгын төсөвт өртгийн -ийг газар санхүүжилтийн зардал татвар зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөлөл -ийг барилга угсралтын ажлын үндсэн зардал эзэлж байна

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ БНбД …

  Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" БНбД -- -ийг дүгээр хавсралтаар "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД -- -ийг дугаар хавсралтаар -р …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГЫН ТӨСӨВ ҮНЭ БҮРДЛИЙН ӨНӨӨГИЙН …

  Эдгээр тушаалуудыг хэрэгжүүлснээр төсөвт өртөг үндэслэлгүйгээр нэмэгдэх үү Энд ба -р тушаалаар шийдвэрлэсэн асуудлуудыг тус тусад нь ялгаж авч үзэх хэрэгтэй ЗТБХБС-ын оны -р тушаал

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ …

  Барилга хот байгуулалтын салбар бол Монгол улсын бүтээн байгуулалтын гол талбар Энэ ч утгаараа нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хүчтэй нөлөө үзүүлж байдаг Тус яам хот байгуулалт газрын

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Монголын архитектур хот байгуулалтын түүх

  Mar · Монголын архитектур хот байгуулалтын түүхэн тоймыг хүргэж байна Монголд хадгалагдаж үлдсэн барилга хот байгуулалттай холбогдох архитектурын дурсгалыг судлагдах байдлаар ерөнхийд нь

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

  БАРИЛГЫН НОРМ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ- Эмнэлгийн зориулалттай барилга төлөвлөх" БНбД -- -- БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Барилгын төсөвт өртгийн бүрдэл ба түүнд нөлөөлөх хүчин …

  Барилгын төсөвт өртгийн -ийг газар санхүүжилтийн зардал татвар зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөлөл -ийг барилга угсралтын ажлын үндсэн зардал эзэлж байна

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Нүүр хуудас Үндэсний Аудитын Газар

  Хурлын дугаар Хурлын огноо Агуулга Үүсгэсэн огноо -- Төсвийн суурь нормд хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг нормын үзүүлэлтийг тусгах тооцооны аргачлал (БНбД ---ын нэмэлт) шинээр боловсруулах ажил

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН …

  Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" БНбД -- -ийг дүгээр хавсралтаар "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД -- -ийг дугаар хавсралтаар -р хавсралтыг БХБС-ын оны дугаар тушаалаар

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем

  Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" БНбД -- -ийг дүгээр хавсралтаар "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД -- -ийг дугаар хавсралтаар -р …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Аж ахуйн нэгж байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох …

  Барилгын өртөг ба тухайн өдөр хүртэл иж бүрдсэн нийт ашгийн нийлбэрээр бараа материалын (дуусаагүй барилга) дансанд явцын нэхэмжлэлээр бараа материалын сөрөг тохируулах (дуусаагүй

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • ХОТ ТОСГОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ БАРИЛГАЖИЛТ

  Хурлын дугаар Хурлын огноо Агуулга Үүсгэсэн огноо -- Төсвийн суурь нормд хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг нормын үзүүлэлтийг тусгах тооцооны аргачлал (БНбД ---ын нэмэлт) шинээр боловсруулах ажил

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Барилгын эдийн засаг төсөв үнэ бүрдлийн норм …

  ЗТБХБС-ын оны тушаал хэрэгжиж эхлэхэд барилга байгууламжийн төсөвт өртөг - хувь өсөж хөөсөрсөн төсөв төсөвт өртөг өсгөсөн дүрэм …

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

  Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн индексийг барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон түүнээс эрх олгосон байгууллагын захиалгаар энэхүү дүрмийн дагуу

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • Барилгын салбарын нэгдсэн систем

  БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ТОНОГЛОЛ БА ГАДНА ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ БАРИЛГЫН БҮТЭЭЦ БА ЭДЛЭХҮҮНИЙ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга Энэ хуулийг …

  барилга байгууламжийн норм нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг төсвийн жишиг үнэлгээ үнийн индексийг батлах зарлах

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • өртгийн систем өртөг тооцох аргууд

  Mar · Орчин үеийн аргууд Кейзэн өртөг тооцох арга Зорилтот өртөг тооцох арга Үйлдэлд суурилсан өртөг Íýãýíò áèé áîëñîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéí ÿâöàä ºðòºã õÿìäðóóëàõ ¿éë ÿâö þì Çàðäëûã

  Дэлгэрэнгүй харуулах

 • БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ …

  Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" БНбД -- -ийг дүгээр хавсралтаар "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД -- -ийг дугаар хавсралтаар -р …

  Дэлгэрэнгүй харуулах